Proiect "BACAUL VERDE 2015"


Pregatire generala pentru managementul si administrarea fermelor in teritoriul BACAUL VERDE ca urmare a actiunilor de informare si difuzare de cunostinte.

Prezentarea proiectului
Programul de finantare, axa prioritara si domeniul major de interventie;
FEADR prin axa 4, LEADER din PNDR 2007 – 2013, Masura 411.111

Obiectivul proiectului - se va completa cu obiectivul specific al proiectului;
Obiectiv specific:
Seminarii de informare si difuzare de cunostinte privind dobandirea de cunostinte relevante care sa permita cresterea calitatii managementului la nivel de ferma, restructurarea si modernizarea in sectoarele de procesare si comercializare pentru produsele agricole, contribuind astfel la imbunatatirea conditiilor de viata si reducerea somajului in zonele rurale.

Grupul tinta este format exclusiv din persoane care au domiciliul sau resedinta pe teritoriul G.A.L. Bacaul Verde care indeplinesc urmatoarele conditii:
- Numarul total de participanti: 80 persoane
- Fermieri de semisubzistenta care participa la programul de formare – 2 min.
- Beneficiarii tineri cu varsta pana in 40 de ani - min. 25
- Beneficiari care participa la cursuri ce cuprind actiuni de protectia mediului: min. 25
- Membri  ai unui grup de producatori sau altor forme asociative recunoscute conform legislatiei nationale in vigoare - min. 1
- Beneficiari care au un proiect de investitii - min. 1 beneficiar
- Beneficiari ai masurilor din Axele I si II (inclusiv masura 411.112) - min. 1
- Beneficiari care un nivel scazut de educatie - min. 1

Perioada desfasurare proiect: 11.05.2015 – 25.09.2015


TITLU PROIECT: MALTA 2010


Numele Proiectului:
“FAMILY FOLKLORE AND TRADITIONS ‘‘ “TRADITIILE SI FOLCLORUL FAMILIEI “
MOBILITATI DE FORMARE CONTINUA - GRUNDTVIG - Programul de "Invatare pe tot Parcursul Vietii"


Locatie: Attard, Malta


Perioada: 28.03.2010 – 03.04.2010


Institutie Gazda: SANS FRONTIERES EUROPE


Participanti:
Isaila Eugen - Director Programe, Asociatia REPERE, Bucuresti
Isaila Nadia - Presedinte, Asociatia REPERE, Filiala Bacau


Descriere Activitate:
Proiectul a luat loc in saptamana dinainte de Sfintele Sarbatori de Pasti. Activitatile din cadrul evenimentului s-au axat pe prezentarea obiceiurilor crestine a acestei perioade si pe prezentarea istoriei Maltei din timpuri antice si pana acum. Activitatile au fost in principal desfasurate in cadrul nenumaratelor excursii tematice.

Activitatile au fost abordate prin premiza invatarii asociate; cursul combinand prezentarile istorice cu excursiile tematice prin: documentare la fata locului, prezentari video in muzee, seminarii despre traditii si obiceiuri gastronomice legate de anumite sabatori religioase.